Predstavenie spoločnosti

 

 

  • Spoločnosť TRITON Plus bola založená v roku 2008, ale naši agenti už vyše 20 rokov poskytujú kvalitné komplexné finančné a poisťovacie služby fyzickým osobám a firmám. 

 

  • V súčasnosti naša regionálne pôsobiaca spoločnosť (hlavne v okresoch Komárno a Dunajská Streda) má viac ako 17.000 klientov, ktorým spravujeme spolu vyše 30.000 zmlúv finančného charakteru. 
 
  • Naše produktové portfólio obsahuje rad finančných - úverových, investičných, dôchodkových a poistných produktov v oblasti životného a neživotného – majetkového poistenia, zodpovednostného poistenia, poistenia rizík, poistenia vozidiel a ďalších poistení.

 

  • Pri svojej podnikateľskej činnosti postupujeme na základe právnych úprav a zákonných noriem SR, pod dohľadom NBS.
 
  • Sme nezávislí pri poskytovaní finančných služieb. Klientom pomáhame nájsť to, čo je pre nich v danom období finančne zmysluplné a čo už nie.

 

  • Sprostredkovávame finančné produkty najväčších a najstabil-nejších renomovaných spoločností – poisťovní, bánk a investičných spoločností na svete, ktorým dôverujú stovky miliónov klientov.

 

                                                                                                                                                                                                    

 
                                                                                                              Ing. Tomáš Lengyel
      Majiteľ a riaditeľ spoločnosti
 
 
  motto:   „Vízia je schopnosť vidieť to, čo iní nevidia.                Úlohou lídra je víziu naplánovať a zrealizovať."
 
Som hrdý na svojich prvotriedne vyškolených spolupracovníkov - manažérov a sprostredkovateľov, ktorým je finančníctvo dôverne známe a ktorí sú schopní poskytnúť svojim klientom kvalitné služby, v súlade s ich cieľmi a potrebami. 
 

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo