Predstavenie spoločnosti

 

 

  • Poskytujeme kvalitné komplexné finančné a poisťovacie služby fyzickým osobám a firmám prostredníctvom našich zamest- nancov a podriadených finančných agentov.
 
  • Naše produktové portfólio obsahuje rad finančných, úverových a poistných produktov v oblasti životného a neživotného – majetkového poistenia, zodpovednostného poistenia, pois- tenia rizík, poistenia vozidiel a ďalších poistení.

 

  • Pri svojej podnikateľskej činnosti postupujeme na základe právnych úprav a zákonných noriem SR, pod dohľadom NBS.
 
  • Sme nezávislí pri poskytovaní finančných služieb. Klientom pomáhame nájsť to, čo je pre nich v danom období finančne zmysluplné a čo už nie.

 

  • Sprostredkovávame finančné produkty najväčších a najstabil-nejších renomovaných spoločností – poisťovní a bánk na svete, ktorým dôverujú stovky miliónov klientov po celom svete.

 

                                                                                                                                                                               Ing. Tomáš Lengyel

 
                                                                                                              Ing. Tomáš Lengyel
      Majiteľ a konateľ spoločnosti
 
   motto:   „Vízia je schopnosť vidieť to, čo iní nevidia.                Úlohou lídra je víziu naplánovať a zrealizovať."
 
 
Som hrdý na svojich prvotriedne vyškolených spolupracovníkov - manažérov a sprostredkovateľov, ktorým je finančníctvo dôverne známe a ktorí sú schopní poskytnúť svojim klientom kvalitné služby, v súlade s ich cieľmi a potrebami.