Vedenie spoločnosti 

 

 Ing. Tomáš Lengyel 

 Výkonný a finačný riaditeľ

 

Ing. Tímea Lengyel

Ekonómka, odborný garant

pre vzdelávanie a podporu 

 

 

Manažment spoločnosti 

 

Roland Škrivanek

Regoinálny manažér

 

Richard Fazekas 

Regionálny manažér

 

Éva Ferenczi 

Manažér 

 

Mgr. Vojtech Mikolai 

Manažér,

vedúci pobočky

 

 

Poradca pre firmu v oblasti vykonávania fin. sprostredkovania 

(poradné oddelenie) 

 

     

 

 Poradenské služby nám zabezpečujú renomovaný právnici 

 spoločnosti Mentor Konzult