Životné poistenie

 

Hľadáte kvalitnú poistnú ochranu pre prípad úrazu a choroby už od 10,- € / osoba / mesiac - bez sporenia a investovania? 

 

Ponúkame vám produkt s nasledovnými výhodami: 
 
 • Široká ponuka poistenia
  Pro prípad úrazov alebo choroby
 • Poistenie pre 1 až 8 osôb
  Počet poistených a rozsah poistného krytia je možné v priebehu poistenia meniť
 • Jedinečný systém zliav na poistnom
  Umožní vám platiť menej za rozsiahlejšiu poistnú ochranu
 • Praktické asistenčné služby

 

Pre koho je produkt určený?

 • Poistenie konkrétnych poistných rizík bez toho, aby vám niekto diktoval, koľko musíte minimálne za poistenie platiť
 • Poistnú ochranu pri rizikovom povolaní či pri športových a iných aktivitách
 • Zabezpečenie splatenia úveru či hypotéky aj pri nečakanej udalosti, ktorá vám zabráni v ich splácaní
 • Ochranu svojej rodiny pre prípad dočasnej straty príjmu
 • Pokrytie liečebných výdavkov
 • Poistenie detí už od narodenia,Komplexné riešenie poistnej ochrany pre seba, príp. pre celú rodinu či známych prostredníctvom jednej poistnej zmluvy 

 

Čo vám produkt ponúka?  

 

 • Poistenie pre prípad smrti
 • Trvale telesné poškodenie následkom úrazu
 • Denné dávky / odškodné
 • Rekonvalescencia
 • Chirurgické zákroky
 • Pojistenie pre prípad kritických chorôb
 • Invalidita 

 

S produktom získavate aj praktické asistenčné služby: 

 

Zdravotná asistencia

 • Prevoz z lekárskeho zariadenia na kontrolné vyšetrenie
 • Dovoz liekov
 • Telefonická služba zdravotných informácii

Domáca asistencia

 • Upratovanie domácnosti
 • Nákup základných potravín a hygienických potrieb
 • Vyberanie poštovej schránky
 • Starostlivosť o vaše deti v priebehu liečenia
 • Venčenie a kŕmenie vašich domácich miláčikov

 

Ponúkame vám rizikové životné poistenie, ktorým získate kvalitné nemocenské a úrazové poistenie nielen pre seba, ale aj pre svojich najbližších. Zároveň vám v produkte naviac ponúkame jedinečné benefity a doatkovdé služby. 

 
 
 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo