Poistenie motorového vozidla

Osobné auto sa stalo symbolom pokroku a pohodlia. Je to určitý pozitívny znak zvyšujúcej sa životnej úrovne. Nakoľko nám uľahčuje každodenný život, mnohí z nás si bez neho nevedia predstaviť svoj život.
 
Denne môžete na Slovensku naraziť na 2.000.000 áut. Tento vysoký počet prináša so sebou aj riziká vo forme rozličných poškodení, havárií alebo krádeže.
 
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PZP alebo poistenie zodpo- vednosti) je zo zákona povinné pre každého držiteľa resp. vlastníka motorového vozidla.
 

Havarijné poistenie je poistná ochrana, ktorá kryje škody na vašom vozidle spôsobené predovšetkým poškodením vozidla haváriou, krádežou vozidla, alebo jeho neoprávneným užívaním, vandalizmom alebo prírodnými živlami.

Chráni vás a vaše vozidlo nielen na území Slovenska, ale aj v rámci celého územia Európy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybrať si dnes poisťovňu nie je ľahké, lebo každá poisťovňa má nastavené poistné podľa iných parametrov.
Dnes na vystavenie cenovej ponuky z viacero poisťovní potrebujeme vedieť: objem, výkon a hmotnosť vozidla a vek a trvalé bydlisko držiteľa.
 
Rozdiel na poistnom medzi jednotlivými poisťovňami môže byť aj 100 EUR a niekedy aj viac.
 
Pomôžeme vám vybrať si to najvhodnejšie povinné zmluvné a havarijné poistenie a zároveň ušetriť peniaze.
 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo