Poistné udalosti

Pomoc s likvidáciou - nahlásením poistnej udalosti 

 

Zo skúseností nejedného klienta vieme, že záujem poisťovne o klienta je najväčší pri uzatváraní poistnej zmluvy, ale keď nastane poistná udalosť, tak zrazu nie je nikoho, kto by celý proces likvidácie poistnej udalosti zastrešil. Prax nám ukázala, že pre úspešnú a dlhodobú spoluprácu nestačí vedieť porovnávať poistné produkty, ale navyše je potrebné poznať procesy fungovania jednotlivých poisťovní, ktoré pomôžu zabezpečiť pomoc pri riešení vzniknutých problémov, ktorých zdrojom sú najčastejšie poistné udalosti.

 

Keďže nahlásenie poistnej udalosti vyžaduje Vašu osobnú prítomnosť v našich kanceláriách a keďže sme regionálna spoločnosť, radi pomôžeme našim klientom z hlavne okolia - Komárno, Veľký Meder, Dunajská Streda.  

 

Naša starostlivosť v oblasti likvidácie poistných udalostí zahŕňa:

  • poskytnutie informácií ohľadne postupu bezprostredne po nehode, resp. poistnej udalosti
  • vysvetlenie jednotlivých krokov a možných nástrah procesu likvidácie poistnej udalosti,
  • odporučenia ako postupovať pri komunikácii s poisťovňou, pri PZP pri výbere vhodného autoservisu, pri oprave a platbách za opravu a pri nárokovaní si škody. 

 

Odpovede na nasledujúce otázky Vám priblížia výhody služieb, ktoré pre Vás zabezpečíme:

  • Chcete aby niekto za Vás vybavil poistnú udalosť od začiatku do konca?
  • Viete na čo všetko máte nárok a aké podmienky musíte splniť 
  • Máte pochybnosti o objektívnosti postupu poisťovne pri likvidácii Vašej poistnej udalosti?
  • Myslíte si, že poisťovňa Vám neoprávnene krátila poistné plnenie?
  • Chcete vedieť, čo robiť ak poisťovňa nechce zaplatiť poistné plnenie z poistnej udalosti?
  • Chcete minimalizovať Váš čas, nervy a finančné straty spojené s Vašou poistnou udalosťou?

 

Ponúkané služby určite oceníte a nebudú Vás stáť žiadne peniaze.

    Naši odborníci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v oblasti náhrady škôd pri poistných udalostiach, vyriešia - nahlásia poistnú udalosť za Vás od začiatku do konca.

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo