Poistenie podnikateľa

 
Poistenie nehnuteľnosti 
 
Je poistenie budov spojených zo zemou pevným základom slúžiacim na podnikanie (rôzne kancelárske budovy, výrobné haly, obchody, sklady, dielne...).
 
Poistenie hnuteľného majetku 
 
Je poistenie hnuteľných vecí, ktoré slúžia na podnikanie (zariadenie kancelárií, obchodov, servisov, rôznych služieb, reštaurácií...).
 
Poistenie strojov a strojných zariadení 
 
Je poistenie určené predovšetkým na poisťovanie výrobných strojov a technologických zariadení, energetických strojov, dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov...

 

Poistenie sa dojednáva pre prípad nečakaného  a náhleho poškodenia alebo zničenia poistenej veci akoukoľvek náhodnou udalosťou. Poistenie zahrňuje poistenie „klasických strojných škôd“ ako je napr.: poškodenie alebo zničenie poistenej veci spôsobené vadou konštrukcie alebo technológia výroby, vadou materiálu, skratom, pádom, nedbanlivosťou a nepozornosťou. 

 

 
Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa
 
Je zodpovednosť dopravcu a zasielateľa za prepravované zásielky je  zvláštnym prípadom zodpovednosti z prevádzkovej činnosti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponúkame vám poistenie podnikateľa, s možnosťou poistenia rôznich podnikateľsjých rizík. 
 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo