Poistenie nehnuteľnosti

 
Rodinný dom alebo byt väčšinou predstavujú pre každého z nás istotu a zázemie, ale aj vklad vo forme energie, financií a sebarealizácie. Strata týchto hodnôt so sebou prináša nevyhnutnosť riešenia zložitej životnej situácie. V prípade uzatvoreného kvalitného poistenia je pomocná ruka na dosah.
 
Prostriedky vložené do poistenia svojho domova sú jednoznačne výhodnou a bezpečnou investíciou, a nie výdavkom. Okrem pokojného spánku poskytujú istotu, že v prípade nepredvídaných situácií, ktoré vznikajú napr. aj v súvislosti so zmenou klimatických podmienok, vám poisťovňa uhradí náklady spojené s opätovným vybudovaním domova v rovnakej kvalite, na akú ste zvyknutí.
 
Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne majú poistené a sú veľmi nepríjemne prekvapení, keď im poisťovňa nechce preplatiť napr. náhradu za škodu po vytopení susedov či poškodenie vecí v domácnosti.
 
Staršie poistné zmluvy sú často uzatvorené na nízke poistné sumy alebo kryjú iba niektoré riziká. Do domácnosti môže pribudnúť nové zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v pôvodnej poistnej zmluve. Klientovi tak v prípade škody nebude vyplatená náhrada v plnej výške, prípadne bude táto náhrada odmietnutá úplne.
 

 
Najčastejšie chyby pri poistení majetku:  
 
  • Najčastejšou a najväčšou chybou je podpoistenie poisteného majetku. Je to prípad, ak poistná suma je nižšia ako je skutočná hodnota poistenej veci. Klient tak v prípade poistnej udalosti bude mať krátené poistné plnenie.

 

  • Poistenie v časových cenách. Pri tejto forme poistenia poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zistí stupeň opotrebenia poistenej veci a o výšku tohto opotrebenia následne zníži poistné plnenie. Klient tak väčšinou dostane menej než by potreboval na kúpu novej veci. 

 

  • Neznalosť toho čo je poistené. Je potrebné presne si zistiť rozsah poistenia a výluky na čo sa poistenie nevzťahuje. napr. niektoré poisťovne záplavy kryjú len v obmedzenej výške, resp. v niektorých vymenovaných oblastiach neplnia vôbec. 

 

  • Nedostatočné zabezpečenie poistenej veci. Obyčajná zámka bez kvalitného kovania, ktorá nespĺňa štatút bezpečnostnej zámky môže znamenať, že v prípade krádeže alebo vandalizmu vám poisťovňa odmietne poistné plnenie.  
 
 
My vám pomôžeme vybrať produkt s najširšou poistnou ochranou a správne nastaviť aktuálne poistné sumy.
Vďaka automatickej indexácii vám bude poisťovňa tieto sumy pravidelne upravovať tak, aby zohľadňovali vývoj cien na trhu.
Predídete tak sklamaniam pri vyplácaní poistného plnenia.

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo