Poistenie enviromentálnej zodpovednosti podnikateľa

 
Ochrana životného prostredia sa týka nielen nás bežných občanov ale predovšetkým veľkých priemyselných spoločností a fabrík, ktorých činnosť má priamy dosah na kvalitu životného prostredia.
 
Dňa 1.9.2007 bol prijatý zákon č. 359/2007 Z.z.  o prevencii a náprave environmentálnych škôd.
 

Environmentálnou škodou sa podľa tohto zákona považuje akákoľvek nepriaznivá zmena  na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde, pričom nezávisí na tom, či bola spôsobená porušením právnych predpisov alebo konaním v súlade s právnymi predpismi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naša spoločnosť nezaostáva za požiadavkami poistného trhu v rámci krajín Európskej únie a preto vám ponúkame tento jedinečný komplexný poistný produkt - Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu.

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo