Výhody investovania

 
Prečo investovať?
 
„Neinvestujeme preto, aby sme dosiahli výnos, ale preto, aby sme dosiahli svoje potreby a ciele.“ 
 
  • Môžu to byť dôvody - napr. vzdelanie detí, dôchodok, nadobudnutie hnuteľnosti alebo nehnuteľnosti (auto, byt, dom a pod.). Investori sú rôzni, majú iné očakávania, potreby a ciele. Majú odlišnú predstavu o požadovaných výnosoch a stabilite ich dosahovania, investičnom horizonte a iných skutočnostiach, ktoré treba pri výbere vhodnej investície zvážiť.

 

  • Skúsenosti z vyspelých finančných trhov ukazujú, že prostredníctvom podielových fondov možno dosiahnuť vyšší výnos ako prostredníctvom klasických bankových produktov, alebo kapitálových životných poistení. 

 

 

 

  • Historicky, z hľadiska dlhého časového obdobia, dosahujú akciové fondy vyššiu výkonnosť ako dlhopisové alebo peňažné fondy. Pri dostatočne dlhom investičnom horizonte je nestabi- lita akciových fondov pozitívne odmeňovaná vyšším výnosom.

 

  • Krátky investičný horizont predurčuje orientáciu na stabilnejšie investície (peňažné alebo dlhopisové fondy).

 

  • V konečnom dôsledku aj stabilnejšie investície ponúkajú vyšší výnos, napr. termínované vklady.
 
Naši finančný agenti vám pomôžu orientovať sa vo svete investícií a navrhnú vám najvýhodnejšie investičné fondy, na základe vášho investičného profilu, ktorý je súčasťou Protokolu o sprostredkovaní finančnej služby.
 

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo