Poistenie nehnuteľnosti

 
Rodinný dom alebo byt väčšinou predstavujú pre každého z nás istotu a zázemie, ale aj vklad vo forme energie, financií a sebarealizácie. Strata týchto hodnôt so sebou prináša nevyhnutnosť riešenia zložitej životnej situácie. V prípade uzatvoreného kvalitného poistenia je pomocná ruka na dosah.
 
Prostriedky vložené do poistenia svojho domova sú jednoznačne výhodnou a bezpečnou investíciou, a nie výdavkom. Okrem pokojného spánku poskytujú istotu, že v prípade nepredvídaných situácií, ktoré vznikajú napr. aj v súvislosti so zmenou klimatických podmienok, vám poisťovňa uhradí náklady spojené s opätovným vybudovaním domova v rovnakej kvalite, na akú ste zvyknutí.
 
Mnohí ľudia nevedia, čo vlastne majú poistené a sú veľmi nepríjemne prekvapení, keď im poisťovňa nechce preplatiť napr. náhradu za škodu po vytopení susedov či poškodenie vecí v domácnosti.
 
Staršie poistné zmluvy sú často uzatvorené na nízke poistné sumy alebo kryjú iba niektoré riziká. Do domácnosti môže pribudnúť nové zariadenie, ktoré nie je zahrnuté v pôvodnej poistnej zmluve. Klientovi tak v prípade škody nebude vyplatená náhrada v plnej výške, prípadne bude táto náhrada odmietnutá úplne.
 

 
Najčastejšie chyby pri poistení majetku:  
 
  • Najčastejšou a najväčšou chybou je podpoistenie poisteného majetku. Je to prípad, ak poistná suma je nižšia ako je skutočná hodnota poistenej veci. Klient tak v prípade poistnej udalosti bude mať krátené poistné plnenie.

 

  • Poistenie v časových cenách. Pri tejto forme poistenia poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zistí stupeň opotrebenia poistenej veci a o výšku tohto opotrebenia následne zníži poistné plnenie. Klient tak väčšinou dostane menej než by potreboval na kúpu novej veci. 

 

  • Neznalosť toho čo je poistené. Je potrebné presne si zistiť rozsah poistenia a výluky na čo sa poistenie nevzťahuje. napr. niektoré poisťovne záplavy kryjú len v obmedzenej výške, resp. v niektorých vymenovaných oblastiach neplnia vôbec. 

 

  • Nedostatočné zabezpečenie poistenej veci. Obyčajná zámka bez kvalitného kovania, ktorá nespĺňa štatút bezpečnostnej zámky môže znamenať, že v prípade krádeže alebo vandalizmu vám poisťovňa odmietne poistné plnenie.  
 
 
My vám pomôžeme vybrať produkt s najširšou poistnou ochranou a správne nastaviť aktuálne poistné sumy.
Vďaka automatickej indexácii vám bude poisťovňa tieto sumy pravidelne upravovať tak, aby zohľadňovali vývoj cien na trhu.
Predídete tak sklamaniam pri vyplácaní poistného plnenia.