Vaše financie

 

Finančný plán, resp. finančné plánovanie je proces rozumného a efektívneho riadenia osobných financií. Ak máte ciele a určitý zámer, finančné plánovanie vám ich pomôže dosiahnuť a pripraví vás na neočakávané udalosti v budúcnosti.

 

Finančné plánovanie predstavuje reálnu potrebu každého človeka, ktorý má záujem efektívne riešiť základné životné situácie (vzdelanie, bývanie, zabezpečenie), ako aj skutočne napĺňať svoje ciele. Finančné plánovanie predstavuje súlad medzi príjmami a výdavkami a vychádza z cieľov a potrieb konkrétneho človeka, alebo rodiny.

 
Finančné plánovanie môžeme rozdeliť na:
 
  • Krátkodobý (na obdobie 1 mesiaca až 2 - 3 rokov) – patria sem výdavky ako napr. kúpa novej chladničky, rozsiahlejšia oprava auta, letná dovolenka, kúpa športovej výbavy pre deti atď. 

 

  • Strednodobý (na obdobie 3 - 10 rokov) – spadá sem plánovanie väčších výdavkov a cieľov. V praxi sem zaraďujeme kúpu bytu, nového auta či väčšiu rekonštrukciu domu. Pre rodinu je finančne náročným obdobie materskej dovolenky, plánovanie rezervy na túto udalosť je preto tiež veľmi dôležité.

 

  • Dlhodobý (na obdobie 10 rokov a viac) – sem zaraďujeme napr. zabezpečenie financovania štúdia detí, zabezpečenie vlastného dôchodku (renty), výstavba domu, vlastné podnikanie.

 

 
Každý z nás by mal mať našetrené peniaze, s ktorých použitím ráta len pre prípad núdze. Takéto peniaze pomôžu vykryť obdobia poznačené výpadkom príjmov, napríklad v prípade straty zamestnania, vážnejšieho ochorenia, ošetrovného či doliečovania sa po úraze.
Finančná rezerva by v optimálnom prípade mala pokryť vaše priemerné výdavky na 6 a viac mesiacov.  
 
Finančná istota vašej domácnosti súvisí aj s jej zadlžením. Hodnotí sa miera úspor domácnosti, teda pomer, koľko ste do bánk vložili a koľko ste si z nich požičali.
 
Úvery, hypotéky a pôžičky nám umožňujú kúpiť si to, na čo sme si zatiaľ nenašetrili.
Dlhom sa vo svojom živote zrejme nevyhneme, je ale potrebné vedieť rozlišovať medzi hlúpym a inteligentným dlhom.
 
 
 
 
Naši finanční agenti pre vás analyzujú finančný trh, spracujú vaše požiadavky, potreby a priania, zvážia vašu finančnú situáciu a navrhnú vám primerané riešenie.
 
Vytvárajú pre vás komplexné riešenia, ktoré zodpovedajú vašim potrebám a možnostiam – počnúc poistnou ochranou a budovaním majetku, zoabstaraním si úveru na vlastné bývanie až po zabezpečenie sa do dôchodku.

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo