Naše Plus služby

                                                                                                                                                                                                                                                           
Využitie len samotných finančných, či poistných produktov bez ďalších, súvisiacich profesionálnych služieb považujeme za nedostačujúce. Preto vám ponúkame niečo viac – navyše, t.j. nasledovnú bezplatnú širokú paletu služieb  P l u s, ktorá vám pomôže identifikovať konkrétne finančné ciele, plány a poisťovacie potreby a uľahčí vám proces likvidácie prípadných poistných udalostí:  
 
 
Poradenstvo (audit a konzultácie) – klientom ponúkame bezplatný audit ich súčasného finančného a poistného programu a konzultácie pri jeho optimalizácii. Hlavným dôvodom je skutočnosť, že finančný a poistný program klientov je málokedy optimálne nastavený, dokonca v niektorých prípadoch nie sú dôležité riziká spojené s požiadavkami klienta súčasťou poistného krytia.  
 
Likvidácia poistných udalostí  – efektívny a pružný systém likvidácie poistných udalostí je u každého nášho klienta prioritnou záležitosťou. Rozsahom poskytovaných služieb sa snažíme u našich klientov minimalizovať administratívu spojenú s poistnými udalosťami. Aj v priebehu procesu vybavovania škody poskytujeme klientom bezplatné konzultácie. 
 
Update service (aktualizačná služba) – pravidelne aktualizujeme naše portfólio finančných a poistných produktov o nové (moderné) finančné plány a poistenia, pripoistenia. To znamená, že v rámci tejto služby vieme našim klientom vždy ponúknuť tie najmodernejšie a najvhodnejšie produkty a odporučiť im prípadné zmeny, ktoré následne vedú k efektívnejšiemu finančnému plánovaniu a poisteniu našich klientov alebo ich firiem.
 
Správa (servis) poistenia – jednou z našich priorít je priebežný kontakt s klientmi. Po uzatvorení poistenia sa pravidelne stretávame s našimi klientmi, pri ktorých konzultujeme o zmenách, ktoré nastali v ich živote, vo firme, a ktoré by bolo potrebné zapracovať do ich finančného programu, či poistného krytia.  
 
 
Dôkazom a uznaním kvality našich služieb sú tisícky spokojných klientov.  

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo