História

 
História zakladateľa  
 
 • Zakladateľ a jediný majiteľ spoločnosti Ing. Tomáš Lengyel má 47 rokov, býva v Komárne. Je ženatý a má dve deti. V rokoch 1992 - 1997 vyštudoval Materiálovo-technologickú fakultu STU Bratislava a Doplňujúce pedagogické štúdium so sídlom v Trnave.
   
 • Jeho profesijná dráha v oblasti finančníctva, poisťovníctva a dôchodkového sporenia sa začala v máji roku 2002 – v mak- lérskej spoločnosti Capitol, a.s. (založenou poisťovňou KOOPERATIVA, a.s.). V priebehu 6 rokov prešiel rôznymi pozíciami v oblasti obchodu a manažmentu – od pozície poisťovacieho poradcu až po vedúceho obchodného zastúpenia. 
   
 • Po odchode z Capitolu, a.s., v rokoch 2008 a 2009, svoje odborné skúsenosti ďalej rozširoval zastávaním významnej funkcie – okresného riaditeľa poisťovne KONTINUITA, (a po zlúčení poisťovní) aj v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. V poisťov- niach naraz riadil okresy Komárno, Nové Zámky, Dunajská Streda a Galanta.
   
 • V roku 2010 prijal novú výzvu vykonávať post obchodného riaditeľa v nezávislej obchodnej spoločnosti trinity QQ, s.r.o., ktorej hlavnými predmetmi činnosti sú financie, poistenia a reality. Tu sa zúčastňoval okrem riadenia aj na rôznych rozvojových projektoch spoločnosti, až do mája roku 2012.
   
 • V roku 2012 sa rozhodol so svojimi najbližšími spolu- pracovníkmi svoje odborné skúsenosti pretaviť a zúročiť vo vlastnej spoločnosti, s obchodným názvom TRITON Plus, zaoberajúcej sa naďalej poskytovaním finančných a pois- ťovacích služieb.  

 

 • V súčasnosti zastáva funkciu konateľa a post výkonného a finančného riaditeľa spoločnosti TRITON Plus.  

 
História spoločnosti  
 
 • 31.12.2008 – vznikla spoločnosť pod názvom CORRECT Consulting, s.r.o., so sídlom v Komárne, ktorá na začiatku svojej existencie pôsobila na trhu ako podriadený fin. agent poisťovne KONTINUITA, a.s. v sektore poistenia a zaistenia. 
     
 • V máji 2012 – spoločnosť získala povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia. Na znak tejto novej éry bol zmenený obchodný názov spoločnosti na TRITON Plus s. r. o. 

 

 • V mesiacoch jún - december 2012 spoločnosť podpísala spoluprácu so svojimi hlavnými zmluvnými partnermi - poisťovňami (ktorých aktuálny zoznam je uvedený na:  http://www.tritonplus.sk/partneri/). 

 

 • Od decembra 2015 - poskytuje svoje služby aj v oblasti hypotekárnych úverov, ako podriadený finančný agent. V tejto oblasti v súčasnosti TRITON Plus spolupracuje s UNIVERSAL Maklérskym Domom (od júna 2018). 

 

 • V januári 2016 - spoločnosť rozšírila svoje povolenie aj na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu. 

 

História spolupracovníkov
 
 • Manažéri a finanční sprostredkovatelia spoločnosti sú taktiež profesionáli, ktorí majú viac ako 20 ročné skúsenosti v oblasti finančníctva a poisťovníctva – ako v obchodných, tak aj v ria- diacich funkciách.  

 

 • Počas svojej 20 ročnej pôsobnosti na finančnom trhu si získali dôveru u viac ako 20.000 klientoch,  prevažne v juhozápadnej časti Slovenskej republiky.