Filozofia a hodnoty spoločnosti

 

Kľúčové hodnoty, ktoré tvoria základ filozofie spoločnosti:

 
Tímová spolupráca 
 
Rešpekt 
 
Inovatívnosť 
 
Transparentnosť 
 
Objektivita 
 
Nezávislosť 

 

 

Profesionalita

Lojalita

Unikátnosť

Spoločný úspech