Cestovné poistenie a poistenie majetku online

Cestovné poistenie 

 

Cestovné poistenie je dnes už nevyhnutnou súčasťou takmer každej cesty, či už sa jedná o dovolenkový alebo pracovný pobyt v zahraničí alebo doma.

 

Choroby ani zranenia nikoho neobchádzajú ani za našimi hranicami a ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa v cudzine môžu vyšplhať na stovky až tisíce eur.

 

Cestovné poistenie do zahraničia Vám zaručí vrátenie peňazí po príchode na Slovensko.

 

Ako cestovné poistenie funguje?

V praxi to vyzerá tak, že menšie sumy zaplatíte na mieste a na väčšie výdavky Vám lekár vystaví faktúru pre poisťovňu. V oboch prípadoch však sumy preplatí poisťovňa. Na vyriešenie Vašich problémov je k dispozícii v zahraničí asistenčná služba. Ich rady máte k dispozícii 24 hodín denne a dohovoríte sa s nimi zvyčajne po slovensky.

 

Treba si zvoliť výhodné, ale aj vhodné cestovné poistenie

Je dobré si uvedomiť, že cestovné poistenie si volíme nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistného krytia, ktoré limituje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Väčšina poisťovní ponúka limity 80 - 120 000 EUR v Európe, pri vyššom krytí alebo vo svete je to 200 000 EUR. Niektoré poisťovne poskytujú aj cestovné poistenie na dovolenku s neobmedzeným krytím, to sa ale obvykle prejaví na cene poistenia.

 

Cestovné poistenie a poistené krytia

Základné

Základné krytie cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov doma a v zahraničí. Toto poistné krytie je súkromným zdravotným poistením. Je iné ako verejné zdravotné poistenie. Je to krátkodobé zdravotné poistenie do zahraničia - do danej krajiny alebo danej zóny sveta. Cestovné poistenie Vám tým zabezpečí predovšetkým preplatenie nákladov spojených s ošetrením, liečením či dokonca hospitalizáciou v nemocnici, náklady na vyšetrenia u lekára- špecialistu, náklady na nevyhnutné lieky, transport a ďalších úkonov, spojených s vašou chorobou alebo zranením.

 

Pripoistenia

 • úrazové poistenie,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie storna zájazdu,
 • storna leteniek, storna ubytovania,
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby,
 • privolanie opatrovníka,
 • pripoistenie športových aktivít počas dovolenky,
 • pripoistenie záchranných akcií horskej služby,
 • pripoistenie právnej ochrany v zahraničí

 

Poisťovne poskytujúce cestovné poistenie na Slovensku

Krátkodobé cestovné poistenie predávajú poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa , Európska cestovná poisťovňa ,Wüestenrot poisťovňa, UNIQA poisťovňa, Groupama Poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Generali Slovensko poisťovňa, Kooperatíva a cestovné poistenie Union.
Novinku, akou je ročné cestovné poistenie online, si môžete uzatvoriť cez Amslico poisťovňu – Alico, poisťovňu Union, Allianz – Slovenskú poisťovňu a poisťovňu AXA.

 

Cena pre cestovné poistenie

Cestovné poistenie je z hľadiska ceny individuálnym zvážením všetkých faktorov. Síce sa Vám môže stať, že cestujete so známymi na rovnaké miesto, cestovné poistenie na dovolenku ale asi rovnaké nebude. Krajina a dĺžka pobytu bude síce rovnaká, poistné krytie si však určite zvolíte rozličné. A o tom práce cestovné poistenie je. Aby si každý zvolil to, čo na svojej ceste potrebuje alebo využije. A samozrejme, od toho sa následne potom odvíja cena poistného pre cestovné poistenie.

 

Hlavné faktory ovplyvňujúce výšku cestovného poistenia sú:

 • Dĺžka pobytu v zahraničí (počet dní ),
 • Krajina pobytu (zóna, napr. Európa, svet),
 • Typ cesty – turistická alebo pracovná,
 • Vek poisteného – najmä kategórie deti, dospelí, seniori,
 • Športové aktivity – turistický alebo rizikový šport,
 • Vybrané pripoistenia.

 

Zľavy - môžu cenu pre konečné cestovné poistenie znížiť. Jednotlivé poisťovne môžu poskytovať aj zľavy na cestovné poistenie napr. zľavy pre rodiny, skupinové zľavy, zľavy pre držiteľov mládežníckych kariet a iné.

 

Prirážkycenu poistného pre cestovné poistenie zvyšujú. Ide najmä o prípady rizikových športov, pri rôznych druhoch manuálnej alebo rizikovej práce v zahraničí alebo aj pre seniorov (osoby nad 65, resp. nad 70 rokov veku). V niektorých prípadoch rizikových zamestnaní, športov alebo krajín, nemusí poisťovňa záujemcu poistiť vôbec.

 

Rozdiely - ten istý individuálny klient môže dostať rôznu cenu na cestovné poistenie v každej poisťovni. Závisí to na vnútornom nastavení parametrov ovplyvňujúcich poistenie u tej ktorej poisťovne, prípadne zľavách a akciách, v tom ktorom období.

 

Poistenie majetku 

 

Dohodnite si s nami stretnutie, alebo navštívte našu kanceláriu a získajte až 45 % zľavu !!!

 

 

 • 45 % výšku zľavy je možné získať veľmi jednoducho: 
  Stačí, že si v produkte, ktorý vám odporučíme, poistíte svoju nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, poistné budete platiť ročne a výška vašej spoluúčasti bude 100 Eur.


 

Čo obsahuje balík poistení: 

 

 • Poistenie domu alebo bytu

Váš dom alebo byt vám poistíme proti nebezpečenstvám a ohrozeniam. Poistenie kryje napríklad: živelné pohromy, škody spôsobené požiarom a vodou či vandalizmus.

+ poistenie vedľajších budov a drobných stavieb - ZDARMA 
  
(napr. letná kuchyňa, hospodárska budova, plot)

 

 • Poistenie domácnosti       

O veci, ktoré máte doma, sa báť nemusíte. S poistením z našej ponuky ich máte poistené! Poistenie kryje: elektroniku, cennosti a peniaze, nábytok a oblečenie, veci v nebytových priestoroch (napr. bicykel, kosačku).

+ poistenie straty a odcudzenia dokladov pre všetkých členov domácnosti - ZDARMA
+
predĺženie záruky na vaše spotrebiče na 4 roky - ZDARMA
+
neobmedzené limity na elektroniku a krytie aj skratu elektromotora

 

 • Úrazové poistenie pre všetkých v domácnosti

Pocit istoty pre všetkých členov vašej domácnosti len za 10 € ročne! Poistenie kryje: zlomeniny a prasknutia kostí v dôsledku úrazu, trvalé následky úrazu, smrť v dôsledku úrazu.

+ možnosť navýšiť poistné krytie na trojnásobok za 30 € ročne pre všetkých členov domácnosti.

 

 • Poistenie zodpovednosti za škodu pre všetkých členov domácnosti

Ak vy alebo vaši blízki spôsobíte škodu, my ju za vás uhradíme. Poistenie kryje: škody na zdraví a na majetku, škody spôsobené domácimi zvieratami, škody súvisiace s vlastníctvom nehnuteľnosti (napr. pád škridly).

 

 • Asistenčné služby (nonstop)

Bezplatná služba v prípade havarijného stavu 24 hodín denne. Zabezpečíme vám: zorganizovanie pomoci, odstránenie príčin havárie a nepríjemností (zabuchnuté dvere), preplatenie nákladov do výšky 100 €.

 

 • Pripoistenie skla

Poistenie kryje rozbitie či prasknutie skiel okien, dverí, balkónov a lodžií.

 

 Ďalšie výhody poistenia:

 

 • Ak sa vám poškodí váš majetok, umožníme vám kúpiť si nový.

Pri zničení a znehodnotení domu alebo bytu vám vyplatíme poistné plnenie v takej výške, ktorá pokryje náklady spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti. Pri poistení vecí a spotrebičov v domácnosti vám takisto vyplatíme sumu, za ktorú si budete môcť zaobstarať nové veci. 

 

 • Poistenie vedľajších budov a drobných stavieb na mieste poistenia

Ak si poistíte dom alebo byt, my vám automaticky poistíme všetky vedľajšie budovy a drobné stavby na pozemku. Získate tak bezplatné poistenie garáže, oplotenia, chodníkov či bazéna. Garáž vám poistíme, aj keď sa nachádza na inej adrese, ako je adresa hlavnej nehnuteľnosti.

 

 • Predĺženie záruky na vaše spotrebiče až na 4 roky

Náklady na opravu spotrebičov vo vašej domácnosti vám v neobmedzenej výške uhradíme aj 2 roky po zákonnej záručnej dobe. Zadarmo si tak predĺžite záruku na opravu vybraných spotrebičov vo vašej domácnosti. Ak nie je možné spotrebič opraviť, vyplatíme vám jeho aktuálnu cenu.

 

 • Poistenie straty alebo odcudzenia dokladov

K poisteniu domácnosti vám bezplatne poistíme aj vaše doklady. V prípade odcudzenia, zničenia či straty dokladov vám uhradíme náklady spojené s ich opätovným vyhotovením až do výšky 40 €.

 

 • Výhodné voliteľné úrazové poistenie pre všetkých členov domácnosti

Za 10 € na rok automaticky poistíme všetkých vašich blízkych. Deti, rodičia, starí rodičia, ale aj iné osoby, ktoré s vami žijú v domácnosti, budú poistené pre prípad úmrtia v dôsledku úrazu, trvalých následkov úrazu a zlomenín alebo prasknutia kostí.

 

 • Voliteľné poistenie zodpovednosti za škodu za bezkonkurenčnú cenu

Poistíme vás len za 8 € ročne, a ak náhodou spôsobíte niekomu škodu kdekoľvek na území EÚ, uhradíme všetky náklady až do výšky 30 000 €. V poistení zodpovednosti sú zahrnuté aj všetky škody súvisiace s vlastníctvom vašej nehnuteľnosti, ako napríklad pád škridly či vytopenie susedov.

 

 • Asistenčné služby

V havarijných prípadoch sme nonstop pripravení poskytnúť vám okamžitú pomoc a preplatenie škody. V núdzových situáciách, ako napríklad „zabuchnutie“ vchodových dverí či prasknutie vodovodného potrubia, zorganizuje naša asistenčná služba príjazd odborníka a uhradí náklady na prácu spojené s odstránením poruchy až do výšky 100 €.

 

 • Zľavy až do výšky 45 %

Ak si zvolíte nami odporúčaný produkt, čakajú vás zaujímavé zľavy. Zľavu vo výške 45 % získate, ak si v produkte poistíte svoju nehnuteľnosť spolu s domácnosťou, poistné budete platiť ročne a výška vašej spoluúčasti bude 100 Eur. Súčasťou 45 % zľavy bude tiež obchodná zľava vo výške 15 %, ktorá vám môže byť udelená.