Užitočné linky (odkazy)

NBS: 

Národná Banka Slovenska:    http://www.nbs.sk/sk/titulna-stranka

Národná Banka Slovenska - register FA a FP:    http://regfap.nbs.sk/search.php

 

Zákony:

Elektronická zbierka zákonov SR:    http://www.zbierka.sk/

Zákon 189/2009 o FS a FP:    http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_UplneZneniaZakonov/Z1862009.pdf

 

Ministerstvo vnútra SR - Finančná polícia:    http://www.minv.sk/?financna-policia

Úrad na ochranu osobných údajov:    http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=92

 

Asociácie: 

SAP - Slovenská asociácia poisťovní:    http://www.slaspo.sk/

SASP - Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve:    http://www.sasp.sk

AFISP - Asociácia finančných sprostredkovateľov a poradcov:    http://www.afisp.sk/

 

Slovenská kancelária poisťovateľov:    http://www.skp.sk/index.php

 

Partneri: 

 

Poisťovne: 

Aegon poisťovňa:    http://www.aegon.sk/sk/Home/

Axa poisťovňa:    http://www.axa.sk/ludia

Allianz - Slovenská poisťovňa:    http://www.allianzsp.sk/

Union poisťovňa:    http://www.union.sk/index.html

Kooperativa poisťovňa:    http://www.kooperativa.sk/index.cfm

Uniqa poisťovňa:    http://www.uniqa.sk/home/

Generali poisťovňa:    http://www.generali.sk/

QBE poisťovňa:    http://www.qbeeurope.com/slovakia/

Groupama Garancia poisťovňa:    http://www.groupama.sk/

ČSOB poisťovňa:    http://www.csob.sk/ludia

Európska cestovná poisťovňa:    http://www.europska.sk/produkty

AIG (bývalá Chartis) poisťovňa:    http://www.aigpoistenie.sk/sk-individualni-klienti_887_217820.html

Komunálna poisťovňa:    http://www.kpas.sk/index.cfm

ASTRA poisťovňa:    http://www.astrapoistovna.sk/ 

Wüstenrot poisťovňa:    http://www.wuestenrot.sk/ 

 

Finančné skupiny: 

Finportal, a.s.:   http://finportal.sk/ 

 

Registre: 

Obchodný register SR:    http://www.orsr.sk/

Živnostenský register SR:    http://www.zrsr.sk/

 

Kalkulačky: 

Finančné a ekonomické kalkulačky:    http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/