Prečo spolupracovať práve s nami?

 

 

 

 

 

1. Nová príležitosť

 

Finančné a poisťovacie služby poskytujú príležitosť pre každého, kto túži byť úspešným a je pripravený na tom pracovať.

Profesia finančného poradcu a finančného sprostredkovateľa patrí v rebríčkoch medzi najlepšie platené profesie.

 

 • Vaše nesplnené ciele a možno aj zabudnuté túžby budete môcť oživiť. Nebudete obmedzovaní svojimi nadriadenými alebo veľkosťou firmy alebo hranicami regiónu, v ktorom pôsobíte. 

 

 • Ide o príležitosť aktívne riadiť svoj osobnostný a kariérny rozvoj a vybudovať si pravidelný, stabilný príjem a finančnú nezávislosť.

 

 • Spolupráca s TRITON Plus predstavuje na začiatku spolupráce optimálnu kombináciu zamestnaneckého pomeru a podnikania.

 

 • Prostredníctvom know-how, informačnej, technickej, obchodnej a marketingovej podpory vám pomôžeme naštartovať svoj kariérny postup, vytvoriť si stabilný príjem a už po prvom roku spolupráce zanechať svoj zamestnanecký pomer a stať sa tak podnikateľom na plný úväzok.
 
2. Istota  
 
V našom odbore pocítite istotu. Vďaka tomu, že trh je nezaplnený a ľudia neustále hýbu s peniazmi, budete mať o prácu postarané.
 
Ľudia dnes prechádzajú od návštev jednotlivých finančných inštitúcií k nezávislým finančným konzultáciám, vďaka ktorým riešime financie komplexne a v súvislostiach. Spolupracujú radšej s osobnými finančnými konzultantmi.
Začnite pracovať v odbore, kde máte istotu práce na dlhé roky dopredu.
 
3. Práca v tíme
 
Každý sme zodpovedný za svoj individuálny úspech. Napriek tomu budete mať svoje miesto v tíme. Sme zvyknutí úzko spolupracovať, deliť sa o skúsenosti a navzájom si pomáhať. Vytvárame priateľské, ale na výkon zamerané prostredie.  
 
4. Prax
 
Pri práci v našej spoločnosti získate vzdelanie a hlavne praktické skúsenosti v oblasti financií, obchodného jednania, manažérskych zručností a základov podnikania.
Prax sa pre vás stane prostriedkom k zaujímavým príjmom.
 
5. Možnosti rastu
 
 • Efektívny spôsob vzdelávania a prvotná rekvalifikácia vám umožní rýchly a hladký vstup do nového odboru. Aj ako nováčik môžete naštartovať kariéru podľa svojich predstáv, ihneď po začatí spolupráce, vďaka našim vzdelávacím školeniam. Len vy sami ovplyvňujete váš postup v kariére.  
 
 • Náš bezkonkurenčný (prehľadný, dynamický,  spravodlivý) kariérny plán - umožňuje každému spolupracovníkovi - rýchly profesionálny rast, získavať nadštandardné ohodnotenie a tak dosahovať vlastné vytýčené ciele.
 
 • Naše pravidlá na dosiahnutie vyššieho kariérneho stupňa sú jasné a transparentné. Postup v kariérnom pláne si ovplyvňuje každý spolupracovník nielen výkonom, ale taktiež aj kvalitou svojej práce.
 
 • Kariéra v TRITON Plus umožňuje prejsť každému spolu- pracovníkovi garantovanú cestu od práce popri zamestnaní - cez vedúceho a manažéra tímu, až po - regionálneho riaditeľa a partnera spoločnosti.  
 
 
6. Stabilný príjem  
 
Provízia v TRITON Plus je založená na ocenení za výkon, uznaní za kvalitnú prácu a vyšších odmenách, ak spolupracovník podáva lepšie výkony a je dlhodobo lojálny spoločnosti.
 
 • Každá aktivita spolupracovníka je zaujímavo a spravodlivo ohodnotená, a preto hlavne na ňom záleží, koľko bude zarábať.

 

 • Provízne ohodnotenie u nás patrí k špičke na trhu rovnako pre agentov ako aj pre manažérov. 

 

 • Vďaka nášmu jedinečnému spôsobu vyplácania provízií, si už po prvom roku spolupráce naši spolupracovníci vytvárajú zaujímavý stabilný (fixný) mesačný príjem.
 
7. Benefity
 
Cieľom systému benefitov je zabezpečiť nadštandardné podmienky na prácu, motivovať a odmeniť za pracovné výkony. Považujeme za mimoriadne dôležité vytvárať pre našich spolupracovníkov solídne zázemie a odmeniť ich za ich úspešnú prácu.
Preto v čase, keď iné spoločnosti pristupujú ku škrtaniu výhod, my ich naopak - rozširujeme.
 
 Informačná a technická podpora
 
 • špičkový informačný systém ICM2, 
 • pravidelne inovovaný, moderný online kalkulátor - na online poistenie
 • aktuálne produktové informácie,
 • investičné odporúčania,
 • vlastný firemný mail.
 
Podpora (dlhodobého) podnikania
 
 • možnosť využívať výhody u partnerských spoločností,
 • vernostný systém pre spolupracovníkov,
 • možnosť vyplácania provízií spôsobom, kde nehrozí žiadne storno (vrátenie provízií).
 
Marketingová podpora
 
 • celoročná reklamná inzercia, 
 • prieskumy spokojnosti. 
 
Bezkonkurenčné produkty
 
 • inovatívny prístup k vytváraniu bezkonkurenčných produktov na trhu,
 • komplexné portfólio produktov. 
 
Firemné podujatia
 
 • teambuildingy, 
 • family day.
 
Odmeňujeme najlepších - celoročné súťaže o
 
 • nákupné poukážky, 
 • letné firemné akcie,
 • zimné relaxačné tuzemské firemné pobyty (v kvalitných wellness hoteloch),
 • koncoročný finančný bonus (13.-ta provízia).  
 
Firma sa o vás postará
 
 • transparentný a nadštandardný provízny systém,
 • dedičnosť poistného kmeňa.

 

Zaujala vás spolupráca s nami?

 

Napíšte nám e-mail:  plus.sk@tritonlengyel

 

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo