Firemné vzdelávanie

 

Moderné a progresívne obchodné spoločnosti budujú dnes svoj rozvoj na premyslenom systéme vzdelávania a schopnosti stále sa učiť zo svojich každodenných úspechov aj neúspechov.  

         

  • TRITON Plus má zázemie stabilnej a profesionálnej spoločnosti, prepracovaný vlastný systém vzdelávania, školení a tréningov, realizovaných aj finančnými inštitúciami, ktoré vám pomôžu stať sa úspešnými na finančnom trhu.
 
  • Všetci naši spolupracovníci prechádzajú profesionálnym (hlavne praktickým) školiacim procesom. Tento školiaci proces zabezpečujú vysoko kvalifikovaný školitelia partnerských poisťovní a naši skúsení manažéri a regionálny riaditelia.

 

  • Nástrojom, ktorý poskytuje pohodlný a flexibilný prístup k vzdelávaniu v spoločnosti je e-learning. Tento spôsob výučby poskytuje naša spoločnosť na prípravu na odborné skúšky, ktoré musia finanční sprostredkovatelia zo zákona absolvovať. Elektronické vzdelávanie poskytuje dodatočnú   spätnú väzbu a odhaľuje medzery, kde sa treba zdokonaliť.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naše vzdelávacie semináre a školenia zdokonalia vaše praktické schopnosti komunikovať a predávať, naučia vás vytvoriť si, viesť a motivovať vlastný obchodný tím spolupracovníkov a tí najlepší sa zúčastňujú špeciálnych zahraničných a manažérskych seminárov.  

Poisti sa online rýchlo a spoľahlivo